Derya ÇOBAN

Ayak Sağlığı

Podoloji Nedir?

Podoloji, “ayağın fizyolojisini, anatomisini, mekaniğini ve patolojisini anlamaya yönelik çalışma ve uygulamaları içeren; ayaktaki hastalıkların teşhis ve tedavisini, klinik ayak problemlerinin engellenmesini ya da hafifletilmesini amaçlayan bir sağlık hizmeti alanı” olarak tanımlanabilir.

 Podoloji, podos (ayak), loji (bilim) köklerinin birleşmesiyle türemiş bir terimdir. Podoloji ayakta oluşan hastalıkları belirleyen ve ayağın sağlığı ve bakımı ile ilgili çalışmaları içeren bir bilim dalıdır. Türkiye’de Podoloji yeni bir alandır. 2008 yılında kurulan Podoloji Derneği’nin başlattığı çalışmalarla, Sağlık Bakanlığı Podolojinin bir sağlık mesleği olarak kabulüne yönelik adımlar atmıştır. Bunun sonucunda, 2011 yılında “Podolog” unvanı 1219 sayılı yasada yeniden tanımlanmıştır. Bunu takiben, Sağlık meslek yüksek okullarına bağlı PODOLOJİ bölümlerinde, Podoloji eğitimi verilmeye başlanmıştır.

 

Detaylı bilgi için:

Whatsapp / Randevu Hattı: +90 532 568 91 94 ve

Merkezimiz iletişim:+90 312 441 91 99 
 

Whatsapp