Derya ÇOBAN

Ayak Sağlığı

UDAİS

UDAİS, Uluslararası Podoloji Deneyimi başlıklı sunumla Podolojinin Dünyadaki ve Türkiyedeki tarihi ile ilgili sunum yapılmıştır.

1533036321-uday.jpg

UDAİS (Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyumu)

ULUSLARARASI PODOLOJİ DENEYİMİ Başlıklı sunumla

Podoloji Derneği Başkanı

Derya Çoban Sunumunda özetle: Türkiyede Podolojinin gelişmesinde Podoloji Derneğinin çalışmalarından bahsederken, Ülkemizde artan ayak hastalıkları ile tedavi yaklaşımları  için yaptığı çalışmalardan bahsetmiş. Dünyada Podoloji eğitimleri ve eğitim süresi farklılıklarının eğitimde ve uygulamasal farkları ortaya konmuştur. Bu farklılıklardan ortaya çıkan önleyici koruyucu tedaviler anlatılmıştır.

Podoloji, “ayağın fizyolojisini, anatomisini, mekaniğini ve patolojisini anlamaya yönelik çalışma ve uygulamaları içeren; ayaktaki hastalıkların teşhis ve tedavisini, klinik ayak problemlerinin engellenmesini ya da hafifletilmesini amaçlayan bir sağlık hizmeti alanı” olarak tanımlanabilir . Günümüzde, değişen beslenme alışkanlıkları, ile gittikçe zorlaşan çalışma ve yaşam koşulları, ayak sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, bası ve duruş bozukluklarına, konjenital, edinsel ya da travmaya bağlı olarak gelişen ayak hastalıklarında artışa neden olmaktadır. Yine benzer şekilde, demografik yapıdaki değişiklikler, örneğin, yaşlanmakta olan nüfustaki artış da, gittikçe artan ölçüde kardiovasküler sorunlara, diyabete, kas ve kemik yapısında bozulmalara yol açmakta; bu sorunlar ise ayağın mekaniğinde veya dokusunda sorunlara ya da diyabete bağlı olarak gelişen, mikro ve makroanjiyopati ile nöropati komplikasyonlarının sonucunda ortaya çıkan, “diyabetli hastaların yaşam kalitesini azaltan, mortalite ve morbiditenin artmasına neden olan” diyabetik ayak sendromu gibi rahatsızlıkları beraberinde getirmektedir.

Türkiye’de 2008 yılında Derya Çoban tarafından kurulan Podoloji Derneği’nin başlattığı çalışmalarla, Sağlık Bakanlığı podolojinin bir meslek olarak tanımlanmasına yönelik adımlar atmış, bunun sonucunda, “podolog” unvanı yasada tanımlanarak yerini almış, ayak bakım uygulamalarını üstlenen bir sağlık teknikeri olarak belirtilmiştir. Bunu takiben kurulan ve meslek yüksek okullarına bağlı bölümlerde, beş üniversite bünyesinde podoloji eğitimi verilmeye başlanmıştır. Ancak podologların mesleki olarak tanınmaları, tüm dünyada çok daha eski bir tarihçeye dayanmaktadır; podoloji eğitimleri ise Türkiye’dekinden çok daha yaygın, bilinir ve gelişmiş düzeyde verilmektedir. Türkiye’de podoloji eğitimi ve podolog mesleğinin gelişimini kısaca anlatmak, alana yönelik uygulamalar ile diğer ülkelerdeki örnekleri kıyaslayarak mesleğin ülkemizdeki önemini vurgulamaktır.

Whatsapp