Derya ÇOBAN

Ayak Sağlığı

UMYOS 2018 Sempozyumundaydık...

Kurucumuz Derya Çoban Azerbaycan'da düzenlenen UMYOS 2018 kongresine katılım sağlamışlar ve sunum gerçekleştirmişlerdir.

1542035658-009.jpg
1542035665-0010.jpg

Umyos (Uluslararası Meslek yüksekokulları Sempozyumu)

Podoloji Derneği Başkanı

Derya Çoban Sunumunda özetle

Bu çalışmada amaç; Türkiye’de yeni bir sağlık meslek dalı olan podolojiyi, dünyadaki tarihsel gelişimi ve farklı ülke örneklerini de irdeleyerek tanıtmak, podoloji eğitimi, podoloji alanı uygulamaları ve podologların mesleki gelişimini inceleyerek, Türkiye’de podolojinin sağlık hizmet sunumundaki yerini ve önemini vurgulamaktır.

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte sağlık hizmetlerinde de birçok olumlu değişim meydana gelmektedir. Toplumların sağlık bakım gereksinimlerinin giderek hem artış hem çeşitlilik göstermesi ile birlikte, sürekli gelişmekte olan sağlık hizmetleri sunumu alanında da yeni meslekler ortaya çıkmakta ve bu yeni alanlara yönelik eğitim programları ile ihtiyaç duyulan insan gücünün yetiştirilmesi sağlanmaktadır.

Podoloji, podos- (ayak) ve -loji (bilim) sözcüklerinden oluşur; vücudumuzda organ fonksiyon bozukluklarının alt ekstremitede sinir, damar, eklem, cilt üzerindeki olumsuz etkilerini tanımlayan ve verdiği hasarı önleyici tedbirlerle azaltmayı amaçlayan, tarihi çok eskilere dayanmasına rağmen, Türkiye’de çok yeni bir sağlık bilim dalıdır. Türkiye’deki gelişimi, 2008 yılında Podoloji Derneğinin kurulması ve bunu takip eden çalışmalarla başlamış, 26.04.2011 tarihinde podologluğun meslek kanununun yayınlanmasıyla hız kazanmış ve daha sonra üniversitelerin ön lisans programlarında yer almaya başlamıştır.

Whatsapp